img novetat

Blat tou d'hivern

Orloge


Producció i qualitat

Orloge

ORLOGE és un blat amb un elevat potencial productiu recolzat per la seva gran sanitat. S'adapta bé tant a secans mitjos, secans frescals com regadius.

ORLOGE té el gra de qualitat, bon calibre i elevat contingut en proteïna. Catalogat com fariner superior (BPS).

ico info

ORLOGE, el blat de les cuatre "P":

  • Productiu
  • Panificable
  • Amb alta Proteïna
  • Amb elevat Pes específic

Zona de cultiu

Zona de cultiu

Espiga

Espiga

Arestada

Època sembra

oct nov des gen feb

Dosis de sembra

210 a 230 kg/ha

Característiques agronòmiques Orloge

ico Cicle Cicle Hivern
ico Precocitat Precocitat Precoç
ico Clortoluró Clortoluró Tolerant
ico Alçada Alçada Mitja / Alta
ico Qualitat Qualitat Farinera Superior

Resistència a malalties